Διδακτορική Διατριβή

 • Η επίδραση της ενδορρινικής χορήγησης καλσιτονίνης σολομού στην λειτουργία και ποιότητα ζωής μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών με πρόσφατο κάταγμα περιφερικού άκρου αντιβραχίου. Η διατριβή δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Journal of Musculoskeletal and Neuronal Interactions (JMNI) 2015Q15(2) και καταχωρήθηκε στο PUBMED. [A.Karponis, S.Rizou, D.Pallis, C.P.Zafeiris, D.F.Georgiou, A.Galanos, F.Giannoulis, G.P.Lyritis] (Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών 2015)

 

Δημοσιεύσεις

 • Η επίδραση της ισχαίμου περιδέσεως χαμηλής πίεσης στους μυς και το δέρμα των άκρων. (Ορθοπαιδική 1987)
 • Σύγκριση κλινικών, αρθροσκοπικών και χειρουργικών ευρημάτων επί κακώσεων του γόνατος. (Ορθοπαιδική 1988)
 • Η μέθοδος της τμηματικής σπονδυλοδεσίας σε παθήσεις και κατάγματα της σπονδυλικής στήλης. (Ορθοπαιδική 1989)
 • Θεραπεία διατροχαντηρίων καταγμάτων. (Ορθοπαιδική 1989)
 • Η μέθοδος της τμηματικής σπονδυλοδεσίας στην χειρουργική διόρθωση της σκολιώσεως. (Ορθοπαιδική 1990)
 • Μορφολογία διατροχαντηρίων καταγμάτων. (Ορθοπαιδική 1990)
 • Ιδιοπαθής σκολίωση-τμηματική υποπεταλική σπονδυλοδεσία. (Ορθοπαιδική 1991)
 • Μηνιγγιτιδοκοκκική οστεολυελίτις οσφυικής μοίρας σπονδυλικής στήλης. (Ορθοπαιδική 1991)
 • Αεριογόνος γάγγραινα των κάτω άκρων (Ανάλυση δύο βαρέων περιπτώσεων). (Ορθοπαιδική 1991)
 • Αντιμετώπιση διατροχαντηρίων καταγμάτων με πρόθεση Thompson. (Ορθοπαιδική 1992)
 • Εσωτερική οστεοσύνθεση παρεκτοπισμένων καταγμάτων του μηριαίου αυχένα. (Ορθοπαιδική 1992)
 • Ιδιαιτερότητες στην αντιμετώπιση οστεοπορωτικών καταγμάτων. (Οστούν 2006)
 • Κυφοπλαστική, αποτελέσματα – ανάλυση περιπτώσεων. (Οστούν 2006)
 • Συμμόρφωση Ελληνίδων μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών που ελάμβαναν Ραλοξιφαίνη ή Αλενδρονάτη. (Ελληνική Ρευματολογία 2006)
 • Patient compliance in Greek postmenaupausal women with osteoporosis treated with raloxifene or alendronate (Choose study). (Οστούν 2006)
 • Αντιμετώπιση οστεοπορωτικών καταγμάτων με αυτοκλειδούμενες πλάκες. (Οστούν 2007)
 • Assessment of changes in health related quality of life in Greek postmenaupausal women with osteoporosis treated with raloxifene or alendronate (Choose study). (Ελληνική Ρευματολογία 2008)
 • Παθοφυσιολογία της οστεοπόρωσης. (Οστούν 2011)
 • Επιδημιολογία οστεοπόρωσης.(Οστούν 2011)
 • Επιδημιολογία σπονδυλικών καταγμάτων. (Οστούν 2012)

 

Ομιλίες σε Συνέδρια

 • Αντιμετώπιση των οστεοπορωτικών καταγμάτων – ο ρόλος του FOSAMAX. (Γενεύη Ελβετία 2005)
 • Αναστροφή της οστεοπόρωσης – ο ρόλος του FOSAMAX. (ΕΛΙΟΣ, Θεσσαλονίκη 2005)
 • Συντηρητική και χειρουργική αντιμετώπιση των οστεοπορωτικών καταγμάτων. (ΕΛΙΟΣ, Αθήνα 2005)
 • Παθοφυσιολογία της οστεοπόρωσης. (Πανελλήνιο συνέδριο ΕΕΜΜΟ, Λήμνος 2005)
 • Ο ρόλος του ορθοπαιδικού χειρουργού στην αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης. (Σεμινάριο ΕΛΙΟΣ, Καστοριά 2006)
 • Πόνος, ένα παγκόσμιο πρόβλημα, ο ρόλος των Κοξιμπών. (Σεμινάριο ΕΛΙΟΣ, Δράμα 2006)
 • Ο ρόλος του FOSAVANCE στην αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης. (Σεμινάριο ΕΛΙΟΣ, Καστοριά 2007)
 • Ο ρόλος του ορθοπαιδικού χειρουργού στην αντιμετώπιση των οστεοπορωτικών καταγμάτων (Σεμινάριο ΕΛΙΟΣ, Καβάλα 2007)
 • Θεραπεία της οστεοπόρωσης. (Πανελλήνιο συνέδριο ΕΕΜΜΟ, Βόλος 2008)
 • Χειρουργική αντιμετώπιση διατροχαντηρίων καταγμάτων. (Σεμινάριο ΕΛΙΟΣ, Αθήνα 2008)
 • Οστεοσύνθεση καταγμάτων με αυτοκλειδούμενη πλάκα. (Σεμινάριο ΕΛΙΟΣ, Αθήνα 2008)
 • Ο ρόλος του ACLASTA στην αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης. (Πανελλήνιο συνέδριο ΕΕΜΜΟ, Αθήνα 2008)
 • Η αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης στο ορθοπαιδικό ιατρείο, ο ρόλος του ACLASTA. (Πανελλήνιο συνέδριο ΕΕΧΟΤ, Αθήνα 2008)
 • Αντιμετώση οστεοπορωτικών καταγμάτων – τι νεότερο προσφέρει το ΑCLASTA. (Συνάντηση ΙΣΜΝΙ, 2008)
 • ACLASTA και νόσος του PAGET, (Σεμινάριο ΕΛΙΟΣ, Θεσσαλονίκη 2008)
 • Ολική αρθροπλαστική ισχίου και οστεοπόρωση - ποιός ο ρόλος της αντιοστεοπορωτικής αγωγής. (Σεμινάριο ΕΛΙΟΣ, Θεσσαλονίκη 2009)
 • Ο ρόλος της οστεοπόρωσης και της λήψης κορτικοειδών στην δημιουργία ψευδάρθρωσης καταγμάτων. (Σεμινάριο ΕΛΙΟΣ, Θεσσαλονίκη 2009)
 • Υποκεφαλικό κάταγμα ισχίου. Ποιός ο ρόλος της οστεοπόρωσης και της γεροντικής άνοιας. (Σεμινάριο ΕΛΙΟΣ, Αθήνα 2009)
 • Οστεοπορωτικά κατάγματα θωρακικής μοίρας σπονδυλικής στήλης, αντιμετώπιση. (Σεμινάριο ΕΛΙΟΣ, Χαλκιδική 2009)
 • Ο ρόλος της Τεριπαρατίδης στην οστεοπόρωση. (Διαπανεπιστημιακή συνάντηση, Κομοτηνή 2009)
 • Διαχείρηση οστεοπορωτικού ασθενούς στο ιατρείο. (Πανελλήνιο συνέδριο ΕΕΧΟΤ, Αθήνα 2009)
 • Ανδρική οστεοπόρωση. (ΕΛΙΟΣ, Αθήνα 2009)
 • Ο ρόλος του μαγνησίου στις μεικτές μορφές οστεοπόρωσης και οστεοαρθρίτιδας. (ΕΛΙΟΣ, Κωνσταντινούπολη 2009)
 • Διφωσφονικά και πώρωση του κατάγματος. (ΕΛΙΟΣ, Θεσσαλονίκη 2010)
 • Θεραπεία της οστεοαρθρίτιδος, ο ρόλος της Διασερεϊνης. (Διαπανεπιστημιακή συνάντηση, Λάρισα 2010)
 • Θεραπευτικές επιλογές για πρόληψη νέων οστεοπορωτικών καταγμάτων. (ΕΛΙΟΣ, Περτούλι 2010)
 • Κυφοπλαστική – ποιος ο ρόλος της στην διόρθωση του ήβου με τα κατάγματα της θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. (Πανελλήνιο συνέδριο ΕΕΜΜΟ, Λεπτοκαρυά Πιερίας 2010)
 • Το Ζολενδρονικό οξύ στην ετήσια θεραπεία της οστεοπόρωσης. (Πανελλήνιο συνέδριο ΕΕΧΟΤ, Αθήνα 2010)
 • Κριτήρια για την εκτίμηση κινδύνου κατάγματος σε ασθενείς με οστεοπόρωση - ο ρόλος του FRAX. (Σεμινάριο ΕΛΙΟΣ, Περτούλι 2010)
 • Ο ρόλος της χρήσης κηδεμόνων σε κατάγματα σπονδυλικής στήλης. (ΕΛΙΟΣ, Περτούλι 2010)
 • Παρουσίαση κλινικών περιστατικών - ο ρόλος του PROLIA, παρουσίαση του φαρμάκου. (Θεσσαλονίκη 2011)
 • Ολική αρθροπλαστική, και περιπροθετική οστεόλυση - ποιος ο ρόλος των αντιοστεοπορωτικών φαρμάκων. (ΕΛΙΟΣ, Θεσσαλονίκη 2011)
 • Διφωσφωνικά και πώρωση του κατάγματος. (ΕΕΜΜΟ, Αθήνα 2011)
 • Θεραπεία της οστεοαρθρίτιδας, ποιος ο ρόλος της γλυκοζαμίνης. (ΕΛΙΟΣ, Πορταριά 2011)
 • Παγκόσμια ημέρα οστεοπόρωσης, παρουσίαση για το κοινό. (Θεσσαλονίκη 2011)
 • Στοχεύοντας τον RANK-LIGANT. (Πανελλήνιο συνέδριο ΕΕΧΟΤ, 2011)
 • Επιδημιολογικά στοιχεία οστεοπορωτικών καταγμάτων. (ΕΛΙΟΣ 2012)
 • Επιδημιολογία και θνητότητα σπονδυλικών καταγμάτων. (Πανελλήνιο συνέδριο ΕΕΜΜΟ, Χανιά 2012)
 • Χειρουργική αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδος. (Πανελλήνιο συνέδριο γενικής ιατρικής, Χαλκιδική 2012)
 • DENOSOUMAB στην αντιμετώπιση των οστεοπορωτικών καταγμάτων. (ΕΛΙΟΣ, Θεσσαλονίκη 2012)
 • Παρακολούθηση και αντιμετώπιση οστεοπορωτικού ασθενή με ολική αρθροπλαστική ισχίου. (ΕΛΙΟΣ, Θεσσαλονίκη 2012)
 • Σύγχρονη βιολογική θεώρηση της πώρωσης των καταγμάτων. (Πανελλήνιο συνέδριο ΕΕΜΜΟ, Βόλος 2013)
 • Αντιοστεοπορωτικά φάρμακα και πώρωση καταγμάτων. (ΕΛΙΟΣ, Θεσσαλονίκη 2013)
 • Κατάγματα ισχίου σε ηλικιωμένους, μετά το χειρουργείο τι. (ΕΛΙΟΣ, Θεσσαλονίκη 2013)
 • Capture the fracture best practice framework. (Εγκαίνια ιδρύματος Κρασσά, Θεσσαλονίκη 2013)
 • PROLIA, κλινικό φροντιστήριο. (Ιατρικός σύλλογος Ιωαννίνων, Ιωάννινα 2013)
 • Οστεοπορωτικά κατάγματα - κλινική εικόνα. (Πανελλήνιο συνέδριο ΕΕΜΜΟ, 2013)
 • Νόσος PAGET. (Κολλέγιο Ορθοπαιδικών χειρουργών, ΑΘΗΝΑ 2013)
 • Ο ρόλος της Ρισενδρονάτης στην οστεοπόρωση. (Λουτράκι, 2014)
 • Κυφοπλαστική σε οστεοπορωτικά σπονδυλικά κατάγματα. (ΕΛΙΟΣ, Θεσσαλονίκη  2014)